OSM Łowicz

System gęstego składowania AutoSAT

Oddany do użytku w 2009 roku magazyn wyrobów gotowych (mleko UHT) o powierzchni ok. 2200 m2, wyposażony w półautomatyczny system gęstego składowania AutoSAT, pozwalający na składowanie do 7500 palet.

OSM Mlekovita

System gęstego składowania AutoSAT, regały rzędowe, regały windowe

Zespół magazynów w zakładzie produkcyjnym w Wysokim Mazowieckim systematycznie rozbudowywany i wyposażany od 2013 roku. Obejmuje w sumie 5 magazynów, w tym techniczny, magazyny wyrobów gotowych (mleko UHT, serownie, galanteria mleczna) o łącznej pojemności ponad 9000 palet.

Cellfast

System gęstego składowania AutoSAT, regały rzędowe, regały wspornikowe, regały windowe

Magazyn wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym w Stalowej Woli wyposażony w 2 etapach (2013 i 2014 rok) w system składowania AutoSAT o pojemności 9400 palet i regały rzędowe o pojemności 8000 palet. Magazyn w zakładzie produkcyjnym w Krośnie wyposażony kompleksowo w 2015 roku w system AutoSAT, regały rzędowe i regały wspornikowe do blach i dłużyc, o łącznej pojemności ponad 3000 palet.