Logistyka wewnętrzna w nowoczesnej firmie przestaje być dziś postrzegana jedynie jako konieczny koszt prowadzenia działalności i zyskuje nową rolę, ważnego narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej.
Traktujemy systemy logistyki wewnętrznej jako łańcuch połączonych ze sobą elementów, wokół których skupiliśmy i systematycznie rozwijamy nasze kompetencje.

Znajomość technologii magazynowania

Jesteśmy profesjonalistami. Wiedza teoretyczna w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań logistyki wewnętrznej pozwala nam na efektywne znajdywanie rozwiązań na każdym etapie projektu logistyki wewnętrznej – od analizy, poprzez opracowanie wstępnej koncepcji, doradztwo, szczegółowego rozwiązania, aż po realizację i obsługę serwisową. Unikamy szablonowych rozwiązań i dla każdego nowego projektu staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, które z oferowanych przez nas rozwiązań najbardziej przybliży nas do wyeliminowania konkretnych problemów.

Znajomość zagadnień IT z obszaru magazynowania i produkcji

Większość rozwiązań przez nas oferowanych wymaga integracji z systemami IT. Mamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, zdobyte w czasie uczestnictwa w wielu projektach wdrożenia systemów zarządzania magazynem (WMS). Rozumiemy jak działają systemy WMS oraz jakie są wymogi, ograniczenia i korzyści związane z ich wdrożeniem. Oprócz wsparcia w integracji dostarczanych przez nas automatycznych systemów składowania z systemami IT klientów, specjalizujemy się również od wielu lat w dostarczaniu, konfiguracji i obsłudze infrastruktury informatycznej, sieci bezprzewodowych i przemysłowych urządzeń IT i AutoID, wspomagających zarządzanie magazynem, przepływem materiałów i gospodarką narzędziową.

Wprowadzanie innowacji i nowych rozwiązań

Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań, które mogłyby się przyczynić do dalszego usprawnienia procesów logistycznych naszych Klientów. Śledzimy rozwój technologii magazynowania i analizujemy jak sprawdziłyby się w konkretnych przypadkach z którymi zetknęliśmy się podczas naszej pracy. Najciekawsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania promujemy i przekonujemy do nich naszych Klientów. Zawsze staramy się jasno przedstawić korzyści płynące z wprowadzenia określonych innowacji.

Sprawna realizacja projektów

Szanujemy czas naszych Klientów i zdajemy sobie sprawę, że wdrażanie nowych rozwiązań w logistyce wewnętrznej najczęściej wiąże się ze znacznymi utrudnieniami normalnego funkcjonowania. Staramy się minimalizować te niedogodności poprzez elastyczne dostosowywanie się do wymagań klienta i jak najszybszą realizację prac instalacyjnych lub wdrożeniowych. Bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad jest dla nas priorytetem. Wszyscy nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę, uprawnienia i badania do wykonywania określonych zadań. Zrealizowaliśmy kilkaset projektów w Polsce i zagranicą, w zróżnicowanych branżach, dzięki czemu nasi pracownicy są wszechstronni i działają sprawnie w każdych warunkach.

Obsługa klienta

Zapewniamy kompleksową opiekę serwisową dostarczanych przez nas rozwiązań. Wykonujemy okresowe przeglądy serwisowe, szybko usuwamy wszelkie awarie i świadczymy pomoc serwisową polegającą na wsparciu na miejscu lub telefonicznie. Nasi Klienci mogą zawsze na nas liczyć, kiedy planują powiększenie lub modyfikację systemu składowania. W razie potrzeby oferujemy również szkolenia uzupełniające dla użytkowników, administratorów lub konserwatorów.