Polcar

Regały windowe Weland Compact Twin 2440, 3050 / 11 m

Centrum Logistyczne Polcar zlokalizowane w Wólce Kosowskiej w 2012 roku wyposażone zostało w 3 regały windowe Weland o wysokości 11,2m, połączone ze sobą (3 obok siebie) i zabudowane we wnęce antresoli. W regałach składowanych jest ok. 6000 pozycji katalogowych o łącznej kubaturze ok. 100 m3. Są to głównie części o niewielkich gabarytach, ze szczególnym uwzględnieniem części o dużej wartości. Każdego dnia w ciągu 10 godzin z regałów windowych kompletowanych jest 220 zleceń składających się w sumie z ok. 2500 szt. towaru.

Gaz System

Regały windowe Weland Compact Lift 3660 / 7 m

Magazyn techniczny we Wrocławiu wyposażony w regały windowe (x3) do składowania części zamiennych i komponentów do utrzymania i konserwacji sieci przesyłowych. Ze względu na niską intensywność pobrań i małą rotację składowanych towarów rozwiązanie z pojedynczą windą sprawdza się w tym wypadku doskonale.

Neonet

Regały windowe Weland Compact Twin 2440 / 10 m

Dostarczone w 2013 regały windowe (x2) w centralnym magazynie dystrybucyjnym we Wrocławiu. Przeznaczone do składowania i intensywnej dystrybucji drobnych i wartościowych artykułów elektroniki użytkowej (telefony, aparaty fotograficzne, akcesoria, płyty dvd). Regały są zintegrowane z systemem informatycznym klienta.