Galerie

Systemy składowania

Półautomatyczny system składowania AutoSAT

Magazyn automatyczny AutoSAT MOVER


Regały windowe

Regały windowe Weland – optymalne rozwiązanie magazynowe

Kompletacja z regałów windowych Weland

Przykłady instalacji i zabudowy

Regały windowe Weland w centrach dystrybucji