IT integration

System WES – nieskomplikowane narzędzie do ewidencji artykułów

 

Weland WES

 

System WES jest opcjonalnym modułem oprogramowania instalowanym na sterowniku PLC regału windowego. Jest to proste narzędzie wspomagające korzystanie z regału windowego w przypadku aplikacji o małej i średniej intensywności pracy. Korzystając z niego operator jest w stanie szybko odnaleźć artykuły do pobrania, posługując się ich indeksem, opisem lub numerem półki na której są składowane. Po utworzeniu i uruchomieniu listy zleceń składającej się z wybranych artykułów, regał rozpoczyna dostarczanie do okna kolejnych półek na których są one składowane.
Podstawowe funkcje modułu WES to:

  • Przechowywanie podstawowych informacji o artykułach (indeks, opis, numer półki na której jest składowany artykuł, aktualny stan składowany w regale)
  • Tworzenie i edycja kartotek artykułów
  • Eksport i import kartotek artykułów z wykorzystaniem portu USB w sterowniku regału
  • Tworzenie zamówień w oparciu o przechowywaną bazę artykułów

CompactTalk – uniwersalny interfejs do komunikacji z regałami windowymi

Weland CompactTalk

 

CompactTalk znajduje zastosowanie w przypadku integracji regału windowego z dowolnym informatycznym systemem zewnętrznym (najczęściej WMS lub ERP). Dzięki integracji zlecenia pobrań są przesyłane bezpośrednio do regału, bez potrzeby wprowadzania danych przez operatora. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie maksymalnej wydajności operacji.
Instalacja serwera CompactTalk odbywa się na oddzielnym komputerze. Komunikacja przebiega obustronnie, tzn. regał windowy otrzymuje zlecenie z systemu zewnętrznego i po jego wykonaniu odsyła potwierdzenie zwrotne. Wymiana danych może odbywać się za pomocą plików tekstowych lub interfejsu API.