Adress

SLS Sp. z.o.o
ul. Dolna 9
05-802 Pruszków

 

Tel: +48 22 7306035
e-mail: office@sls-logistic.com

 

NIP:5342404223
Regon:141584115
Nr KRS: 0000314361
Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
Stock: 600 000 PLN

 

If You have any questions, we will answer them with plesure. Please leave us a message.